Văn phòng Hà Nội

 

Văn phòng HN được đặt trong tầng 5 của tòa nhà VG, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân Trung– Tòa nhà VG được xây dựng đầu tư của người Đức.

Chi nhánh HN phục vụ cho thị trường Miền Bắc nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng kịp thời , nhanh chóng.


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CHI NHÁNH HN