Training

 

ĐÀO TẠO DỊCH VỤ

Hàng năm, chúng tôi tổ chức huấn luyện cho trạm bảo hành trên cả nước của chúng tôi . Việc đào tạo này giúp chúng tôi nâng cao  tay nghề  cho kỹ thuật và dịch vụ của trạm bảo hành để xây dựng một hệ thống dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp .


 

ĐÀO TẠO SẢN PHẨM

Chúng tôi cũng tổ chức các lớp đào tạo về sản phẩm cho hệ thống đại lý của chúng tôi, để giúp họ hiểu sâu hơn về sản phẩm và tư vấn tốt nhất cho người tiêu dùng。